Điều lệ và Chính sách thành viên


Đăng ký thành viên với Sunflower Market và, nhận thưởng ngay tức thì!


ĐĂNG KÝ

Bạn có thể đăng ký tài khoản thành viên Sunflower Market miễn phí, trước khi thanh toán đơn hàng đầu tiên với chúng tôi.

QUY TẮC CHIẾT KHẤU

Khi mua hàng trên sunflower.vn, các hóa đơn của bạn đều được cộng dồn và tính điểm, với nguyên tắc quy đổi 1 đồng cho 1 điểm.

Ngay khi đăng ký tài khoản thành viên, bạn sẽ nhận ngay giảm giá 1% cho mỗi lần thanh toán.

Sau cột mốc 5,000,000 điểm, bạn sẽ hưởng mức chiết khấu là 3%.

Sau mốc 20,000,000 điểm, bạn sẽ nhận chiết khấu 5%.

ĐÓNG TÀI KHOẢN

Bạn có thể đóng tài khoản với Sunflower Market bất cứ lúc nào. Xin vui lòng gọi điện thoại đến hotline +84 8 54 333 1166 để được hỗ trợ. Một khi bạn xác nhận đóng tài khoản, tất cả điểm của bạn sẽ quy về 0, và sẽ không thể tái sử dụng nếu bạn mong muốn mở tài khoản lần nữa.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Khi đăng ký thành viên với Sunflower Market, bạn cho phép chúng tôi gửi thông tin liên quan đến việc mua sắm cho bạn qua e-mail và trên mạng xã hội.

THÔNG BÁO

Sunflower Market được quyền thay đổi các quyền hạn của thành viên khi cần thiết mà không cần thông báo. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra những điều khoản quyền lợi này thường xuyên.


Hotline

08 5433 1166