Điều khoản sử dụngChào mừng quý khách đến với trang thương mại điện tử bán hàng trực tuyến SunflowerMarket

Trước khi sử dụng dịch vụ mua hàng trực tuyến qua website thương mại điện tử SunflowerMarket, xin quý khách vui lòng đọc kỹ Điều khoản và Điều kiện Sử dụng trang web mà chúng tôi áp dụng cho các Sản phẩm/ Hàng hóa được bán trên trang web. Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác và phản hồi từ quý khách nhằm xây dựng website SunflowerMarket ngày càng hoàn thiện để phục vụ quý khách tốt hơn.

 

Định nghĩa

Trừ phi được nêu rõ bằng văn bản, trong Điều khoản và Điều kiện này, các thuật ngữ dưới đây có ý nghĩa tương ứng như sau:

“Bất Khả Kháng” là các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm và không giới hạn cho các hiểm họa thiên nhiên (như bão, lũ lụt, hạn hán, động đất), khởi nghĩa, bạo loạn, bạo động chính quyền, chiến tranh, thù địch, hoạt động hiếu chiến, các trường hợp quốc gia khẩn cấp, khủng bố, đình công, dịch bệnh, hỏa hoạn, cháy nổ, tai nạn, sự cố máy móc, hạn chế giao thông, các hành động của bên thứ ba (như tin tặc), phần mềm của một bên thứ ba liên quan đến Trang Web không hoạt động, gián đoạn trong việc cung cấp các tiện ích công cộng (bao gồm cả điện, nước, viễn thông, hay Internet), thiếu hụt Sản Phẩm/ Hàng Hóa và/ hoặc các trường hợp khác được pháp luật Việt Nam quy định.

“Chúng tôi” hoặc “chúng tôi” là Công Ty TNHH Fire Phoenix, có trụ sở chính tại 204/27 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

“Điều Khoản Và Điều Kiện” là điều khoản và điều kiện sử dụng và mua hàng tại website thương mại điện tử bán hàng www.Market.Sunflower.vn này.

“Đơn Hàng” có nghĩa là đơn đặt hàng do Khách Hàng đặt trên Trang Web để mua Hàng Hóa do chúng tôi cung cấp. Sau khi Đơn Hàng được chúng tôi xác nhận bằng Xác Nhận Đơn Hàng, Đơn Hàng đó sẽ là tạo thành hợp đồng/thỏa thuận ràng buộc chúng tôi và Quý Khách.

“Giỏ Hàng” là danh sách các Hàng Hóa được Khách Hàng lựa chọn và dự định đặt hàng, bao gồm cả số lượng sản phẩm và giá trị của đơn hàng. Giỏ Hàng có thể thay đổi cho đến khi Khách Hàng đặt hàng thành công.

“Hàng Hóa” hoặc “Sản Phẩm” có nghĩa là các loại hàng hóa, sản phẩm mà chúng tôi bán, cung cấp trên Trang Web tại từng thời điểm.

“Khách” hoặc “Khách Hàng” có nghĩa là bất kỳ tổ chức nào hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc là bất kỳ cá nhân nào trên lãnh thổ Việt Nam đủ 18 tuổi hoặc dưới 18 tuổi nhưng có sự giám sát của cha mẹ, người giám hộ hợp pháp và mua hàng tại Trang Web của chúng tôi.

“Mã Khách Hàng” là một dãy gồm các ký tự chữ và/ hoặc số do chúng tôi phát hành, được sử dụng để chiết khấu vào số tiền Khách Hàng phải trả khi mua hàng trên Trang Web

“Coupon” là một dãy gồm các ký tự chữ và/ hoặc số do chúng tôi phát hành, được sử dụng để giảm trừ tương ứng vào số tiền Khách Hàng phải trả khi mua hàng trên Trang Web.

“Ngày Làm Việc” là các ngày trong tuần, không bao gồm thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc các bất kỳ ngày nghỉ lễ nào theo quy định của pháp luật Việt Nam. Ngày làm việc kéo dài từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối các ngày trong tuần, và 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa thứ 7.

“Tài Khoản” là tài khoản do Khách Hàng đăng ký trên Trang Web và được Khách Hàng đăng nhập, sử dụng để thực hiện việc mua hàng tại Trang Web. Quy định về Tài Khoản được nêu tại [Mục 4] của Điều Khoản Và Điều Kiện. Khách Hàng không có Tài Khoản vẫn có thể đặt mua hàng của chúng tôi.

“Trang Web” là trang web www.Market.Sunflower.vn do chúng tôi vận hành để thực hiện việc bán Hàng Hóa cho Khách Hàng.

“Xác Nhận Đơn Hàng” là email mà chúng tôi gửi cho Khách Hàng để xác nhận rằng chúng tôi đồng ý cung cấp cho Khách Hàng loại Hàng Hóa cụ thể theo các điều khoản và điều kiện cụ thể.

 

1.Giới thiệu

Chúng tôi là Công ty Cổ phần Sunflower Market E-Commerce, đơn vị vận hành website thương mại điện tử bán hàng trực tuyến www.Market.Sunflower.vn (Trang Web), trụ sở chính đặt tại 204/27 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 

2.Hiệu lực, sửa đổi

Điều Khoản Và Điều Kiện này được áp dụng cho các Khách Hàng mua các Sản Phẩm/ Hàng Hóa do chúng tôi cung cấp trên Trang Web. Khi Khách Hàng truy cập vào Trang Web và muốn đặt mua Sản Phẩm/ Hàng Hóa, Khách Hàng cần xác nhận rằng Khách Hàng đã đọc, đồng ý và chịu sự ràng buộc với Điều Khoản Và Điều Kiện này trước khi Khách Hàng xác nhận đồng ý đặt mua Sản Phẩm.

Điều Khoản Và Điều Kiện này có thể được chúng tôi thay đổi, chỉnh sửa tại từng thời điểm. Các thay đổi trên sẽ có hiệu lực ngay khi được chúng tôi cập nhật trên Trang Web. Các Đơn Hàng do Quý Khách đặt từ thời điểm chúng tôi cập nhật Điều Khoản Và Điều Kiện mới sẽ chịu sự điều chỉnh của Điều Khoản Và Điều Kiện mới đó.

Nếu không chấp nhận Điều Khoản Và Điều Kiện mới, Đơn Đặt Hàng của Quý Khách sẽ không có hiệu lực.

Để cập nhật được những thay đổi của Điều Khoản Và Điều Kiện, xin Quý Khách vui lòng kiểm tra thường xuyên thông tin về Điều Khoản Và Điều Kiện tại www.Market.Sunflower.vn

 

3.Quy định về việc sử dụng Trang Web

3.1 Thông qua Trang Web, chúng tôi đồng ý và tôn trọng việc Khách Hàng tìm kiếm, tham khảo, hiển thị nội dung thông tin có trên Trang Web trên màn hình máy tính, việc mua sắm trực tuyến của Khách Hàng tại mọi thời điểm với điều kiện là các hoạt động đó của Quý Khách Hàng phải phù hợp với Điều Khoản Và Điều Kiện và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

 

3.2 Quý Khách vui lòng không sử dụng Trang Web của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào dưới đây:

– Đưa ra những nhận xét, đánh giá có ý xúc phạm, quấy rối, bôi nhọ, đe dọa, làm phiền hoặc có bất cứ hành vi nào thiếu văn hóa đối với người khác.

– Đưa ra những nhận xét mang tính chính trị (ví dụ như tuyên truyền, chống phá, xuyên tạc Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) hoặc mang tính kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc, giai cấp.

– Tuyên truyền văn hoá phẩm đồi truỵ, có nội dung phản cảm hoặc trái quy định pháp luật.

– Phổ biến các tài liệu, khuyến khích người khác thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

– Can thiệp vào quyền sử dụng hợp pháp Tài Khoản của Khách Hàng khác tại Trang Web.

– Thực hiện bất kỳ bất kỳ hành vi phạm pháp luật nào liên quan đến việc sử dụng internet, mạng viễn thông công cộng và/hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba nói riêng và/hoặc bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào khác.

– Thực hiện các hành vi hoặc tạo ra thông tin giả mạo, cố ý tạo sự nhầm lẫn giữa mình với Khách Hàng khác hoặc mạo danh Ban quản trị của Trang Web.

– Can thiệp, làm gián đoạn đường truyền internet hoặc các trang thông tin, trang web khác kết nối với Trang Web.

– Thực hiện bất kỳ hành vi nào bị cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nếu phát hiện bất kỳ hành vi nào nêu trên, chúng tôi có quyền ngay lập tức khóa hoặc hủy bỏ Tài Khoản sử dụng của Quý Khách và áp dụng các biện pháp cần thiết khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

3.3 Quy định sử dụng các trang thông tin điện tử khác

Quý Khách Hàng sử dụng các trang thông tin điện tử kết nối với Trang Web của chúng tôi (nếu có) trên các mạng xã hội (như Facebook, YouTube v.v) phù hợp với các điều khoản và điều kiện sử dụng của chúng tôi tại các trang thông tin điện tử, mạng xã hội đó và pháp luật Việt Nam.

 

4. Quy trình đặt mua Hàng Hóa/Sản Phẩm

4.1. Các bước đặt hàng

Về cơ bản, việc đặt hàng trên Trang Web bao gồm các bước sau:

- Bước 1: Truy cập vào Trang Web tại địa chỉ www.Market.Sunflower.vn ;

- Bước 2: Xem và lựa chọn Hàng Hóa/ Sản Phẩm đưa vào Giỏ Hàng;

- Bước 3: Tiến hành đặt hàng: thay đổi Hàng Hóa trong giỏ hàng (nếu có);

- Bước 4: Đăng nhập vào Tài Khoản (nếu có) để đặt hàng hoặc đặt hàng mà không cần đến Tài Khoản;

- Bước 5: Cung cấp thông tin về việc giao hàng;

- Bước 6: Lựa chọn phương thức thanh toán. Xin Quý Khách Hàng vui lòng xem Mục 4.3 về các phương thức thanh toán. Hoặc tham khảo tại Quy định và hình thức Thanh toán;

- Bước 7: Quý Khách kiểm tra lại Đơn Hàng và xác nhận đặt hàng;

- Bước 8: Đặt hàng thành công;

- Bước 9: Chúng tôi gửi Xác Nhận Đơn Hàng mà Quý Khách Hàng đã đặt đến địa chỉ email Quý Khách Hàng đã cung cấp.

 

4.2. Giá cả, từ chối Đơn Hàng

 1. Chúng tôi cam kết chỉ hiển thị các hình ảnh thật của Sản Phẩm/ Hàng Hóa và cung cấp Hàng Hóa/ Sản Phẩm chính hãng cho tất cả các Khách Hàng với chất lượng và giá cả hợp lý nhất.

Tại thời điểm hoàn tất việc đặt hàng, Quý Khách sẽ được thông báo trên màn hình máy tính về tất cả chi phí mà Quý Khách phải thanh toán (bao gồm giá bán sản phẩm, thuế VAT, phí đóng gói và giao hàng và/hoặc các phí khác, nếu có).

Chúng tôi luôn cố gắng để đảm bảo tính chính xác của việc hiển thị giá cả trên Trang Web. Tuy nhiên, giá trị Đơn Hàng của Quý Khách Hàng sẽ được chúng tôi xác nhận lại như là một phần của thủ tục chấp nhận Đơn Hàng. Nếu giá trị của Đơn Hàng thay đổi trước khi chúng tôi chấp nhận Đơn Hàng của Quý Khách Hàng, chúng tôi sẽ liên lạc với Quý Khách Hàng để xác nhận rằng Quý Khách Hàng vẫn muốn tiếp tục mua hàng ở mức giá đã thay đổi.

 1. Trong trường hợp thật sự cần thiết (như trường hợp Bất Khả Kháng, sản phẩm không sẵn có vì bất kỳ lý do gì hoặc phù hợp với quy định của pháp luật), chúng tôi có quyền từ chối Đơn Hàng của Quý Khách Hàng. Hoặc chúng tôi sẽ liên hệ thảo luận thay đổi mặt hàng với quý khách.

 

4.3. Thanh toán

 1. Hình thức thanh toán

Chúng tôi hỗ trợ các phương thức thanh toán linh hoạt và an toàn cho tất cả các Khách Hàng mua sắm tại Trang Web bằng các hình thức sau:

(i) Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng (COD): Sau khi Quý Khách kiểm tra và nhận Hàng Hóa của Đơn Hàng đã đặt, Quý Khách Hàng sẽ thanh toán tiền hàng đã mua bằng tiền mặt cho chúng tôi.

(ii) Thanh toán tại cửa hàng: Khi Quý khách đến nhận hàng tại địa chỉ cửa hàng mong muốn, Quý Khách sẽ thanh toán dưới bất kỳ hình thức nào được chấp nhận tại cửa hàng.

 1. Quý Khách cam kếtrằng tất cả thông tin do Quý Khách cung cấp liên quan đến việc thanh toán Đơn Hàng là chính xác; thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ, hoặc tài khoản thanh toán hay những cách thức thanh toán khác mà Quý Khách sử dụng là của Quý khách; và Quý Khách có đủ tiền hoặc hạn mức tín dụng để chi trả toàn bộ giá trị của Đơn Hàng. Chúng tôi có quyền xác nhận thông tin thanh toán của Quý Khách trước khi cung cấp Sản Phẩm. Chúng tôi sẽ ngừng thực hiện Đơn Hàng của Quý Khách nếu thông tin do Quý Khách cung cấp là không chính xác.
 2. Trong bất cứ trường hợp nàochúng tôi sẽ không giao hàng trước khi Quý Khách đã thanh toán đầy đủ tiền mua hàng.

Các quy định về thanh toán cụ thể xin Quý Khách xem thông tin tại Quy định & hình thức thanh toán.

 1. Hoàn trả thanh toán cho đơn hàng:

Trong một số trường hợp khách quan mà chúng tôi không thể thực hiện đơn hàng của Quý khách, chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách.

 

4.4. Giao hàng

 1. Chúng tôi sẽ giao Sản Phẩm mà Quý Khách đã đặt mua đến địa điểm mà Quý Khách yêu cầu trong Đơn Hàng trong vòng 24 tiếng đồng hồ kể từ khi chúng tôi gửi Xác Nhận Đặt Hàng, hoặc tại thời gian mà quý khách mong muốn. Trong trường hợp Quý Khách thanh toán bằng thẻ ngân hàng, chúng tôi sẽ chuyển Hàng Hóa cho Quý Khách kể từ khi chúng tôi có cơ sở để xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được đầy đủ tất cả các khoản thanh toán cho Đơn Hàng của Quý Khách.
 2. Chúng tôi sẽ giao Sản Phẩm trong khoảng thời gian mà chúng tôi đã định trước cho Quý Khách tại thời điểm Quý Khách đặt hàng (hoặc sẽ được cập nhật lại trong Xác Nhận Đơn Hàng).
 3. Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ cho thông báo cho Quý Khách biết nếu như chúng tôi có sự chậm trễ trong việc giao hàng.
 4. Khi hàng được giao, Quý Khách sẽ được yêu cầu ký nhận hàng. Quý Khách sẽ phải kiểm tra Sản Phẩm xem có bất kỳ lỗi hoặc hư hại nào trước khi Quý Khách ký nhận hàng. Quý Khách nên giữ kỹ biên lai này để thực hiện các yêu cầu của Quý Khách đối với chúng tôi khi cần thiết.

Hướng dẫn và yêu cầu về việc kiểm tra Hàng Hóa/Sản Phẩm xin Quý Khách xem tại đây.

 1. Chúng tôi gói Sản Phẩm bằng bao bì chuẩn của chúng tôi. Nếu Quý Khách có yêu cầu đóng gói Sản Phẩm bằng bao bì khác thì chúng tôi có thể chấp nhận yêu cầu này và Quý Khách sẽ phải trả thêm phí.
 2. Sau khi Sản Phẩm đã được giao cho Quý Khách, mọi rủi ro đối với Sản Phẩm được giao sẽ do Quý Khách sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Kể từ khi mọi rủi ro về Sản Phẩm được chuyển giao cho Quý Khách, chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về tổn thất hay hư hại của Sản Phẩm đó.
 3. Thông tin chi tiết về việc giao hàng xin Quý Khách vui lòng xem tại đây.

 

4.5. Chính sách hoàn trả Hàng Hóa/ Sản Phẩm và hoàn tiền

Vui lòng xem nội dung chính sách này tại đây.

 

5.Tài Khoản và thông tin cá nhân

5.1. Tài Khoản:

 1. Khi đặt mua Hàng Hóa/Sản Phẩm trên Trang Web, Quý Khách có thể tạo Tài Khoản trên Trang Web như quy định tại Mục 5 này.
 2. Tất cả mọi tổ chức hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc các cá nhân trên lãnh thổ Việt Nam đủ 18 tuổi hoặc dưới 18 tuổi nhưng có sự giám sát của người giám hộ hợp pháp đều có quyền đăng ký Tài Khoản và mua hàng tại Trang Web của chúng tôi.
 3. Để đăng nhập và sử dụng Tài Khoản tại Trang Web, Quý Khách cần tạo một mật khẩu và chúng tôi khuyến cáo Quý Khách không chia sẻ mật khẩu này cho người khác.
 4. Chúng tôi có thể khóa, đình chỉ, hủy bỏ đăng ký Tài Khoản của Quý Khách ngay lập tức theo quyết định hợp lý của chúng tôi hoặc khi phát hiện Quý Khách vi phạm bất kỳ nội dung nào của Điều Khoản Và Điều Kiện này hoặc quy định của pháp luật Việt Nam; đồng thời chúng tôi có thể áp dụng các biện pháp cần thiết khác theo quy định của pháp luật Việt Nam nếu phát hiện bất kỳ thiệt hại, mất mát, tổn thất nào phát sinh do Quý Khách không tuân thủ các quy định của Điều Khoản Và Điều Kiện này.

Tại mọi thời điểm, Quý Khách có quyền ngưng, không tiếp tục sử dụng tiện ích/dịch vụ chúng tôi cung cấp trên Trang Web, không thực hiện đặt hàng nếu Quý Khách không chấp nhận bất kỳ nội dung nào của Điều Khoản Và Điều Kiện này, các nguyên tắc, quy định, chính sách, hướng giải quyết hoặc hỗ trợ của chúng tôi.

 1. Việc đình chỉ, hủy bỏ đăng ký Tài Khoản và quyền truy cập vào Trang Web của Quý Khách sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ của các Khách Hàng khác.
 2. Có một số trường hợp Quý Khách phải đăng nhập vào Tài Khoản để sử dụng Mã Giảm Giá/ Mã Khách Hàng (nếu có).

 

5.2. Thông tin cá nhân

 1. Khi đăng ký tạo Tài Khoản mới hoặc tại các thời điểm khác khi sử dụng Trang Web, Quý Khách cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân đầy đủ và hoàn toàn chính xác bao gồm họ tên, địa chỉ email, mật khẩu truy cập Tài Khoản, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, địa chỉ giao hàng v.v.. .

Quý Khách có thể truy cập và sửa đổi, cập nhật các thông tin cá nhân của Quý Khách. Đồng thời, tại mọi thời điểm, Quý Khách có quyền yêu cầu chúng tôi thay đổi thông tin cá nhân, thông tin giao nhận hàng bằng cách liên hệ với Bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi về các yêu cầu của quý khách qua số điện thoại (+84) 854 33 11 66 hoặc email đến contact@sunflower.vn.

Quý Khách có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ với các thông tin cá nhân đã cung cấp của Quý Khách (bao gồm cả Tài Khoản, mật khẩu v.v.) và các hoạt động của Quý Khách trên Trang Web sẽ được thực hiện găn liền với việc sử dụng các thông tin này. Ngay khi phát hiện có bất kỳ dấu hiệu sử dụng trái phép Tài Khoản và mật khẩu cá nhân nào của mình, Quý Khách nên thông báo ngay với chúng tôi theo số điện thoại (+84) 854 33 11 66 hoặc email đến contact@sunflower.vn để được hỗ trợ kịp thời.

 1. Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin cá nhân:

(i) Tất cả các thông tin cá nhân của Quý Khách được chúng tôi sử dụng để phục vụ cho quá trình xử lý Đơn Hàng, giao Hàng Hóa/Sản Phẩm mà Quý Khách đã đặt mua trên Trang Web đến địa chỉ mà Quý Khách yêu cầu, cung cấp thông tin liên quan đến Hàng Hóa/Sản Phẩm, hỗ trợ quản lý Tài Khoản của Quý Khách, cải tiến các chức năng của Trang Web v.v. Nếu các thông tin cá nhân do Quý Khách cung cấp không chính xác hoặc gây khó khăn trong quá trình chúng tôi phục vụ Quý Khách, chúng tôi có thể từ chối giao dịch với Quý Khách.

(ii) Khi được sự đồng ý của Quý Khách, chúng tôi sẽ gửi các thông tin khuyến mại hoặc các tin tức về Hàng Hóa/Sản Phẩm được chúng tôi cung cấp trên Trang Web cho Quý Khách theo các thông tin cá nhân Quý Khách đã cung cấp (bao gồm cả email, số điện thoại, địa chỉ v.v.).

(iii) Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân mà Quý Khách đã cung cấp cho chúng tôi cho bên thứ ba để thực hiện việc giao Hàng Hóa/Sản Phẩm cho Quý Khách và/hoặc nhận tiền thanh toán từ Quý Khách.

 1. Thông tin cá nhân của Quý Khách mà chúng tôi thu thập được sẽ được chúng tôi lưu giữ trong khoảng thời gian phù hợp với quy định của pháp luật hoặc cho đến khi các thông tin đó còn đáp ứng được mục đích và phạm vi sử dụng được quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện này.
 2. Khi có thắc mắc hoặc yêu cầu gì về thông tin cá nhân, xin Quý Khách vui lòng liên hệ số điện thoại (+84) 854 33 11 66hoặc email đến contact@sunflower.vnđể được trợ giúp.

 

6.Bảo mật thông tin

 1. Khi Quý Khách thực hiện giao dịch trên Trang Web, việc bảo mật và đảm bảo an toàn cho tất cả thông tin của Khách Hàng (bao gồm thông tin cá nhân, thông tin thanh toán v.v.) được chúng tôi ưu tiên hàng đầu bằng các công cụ và biện pháp hỗ trợ tốt nhất.
 2. Chúng tôi chỉ sử dụng các thông tin cá nhân chúng tôi nhận được từ Quý Khách để phục vụ yêu cầu của Quý Khách hoặc các mục đích khác được Quý Khách đồng ý mà không chuyển giao, cung cấp, sao chép cho bên thứ ba nào vì mục đích thương mại hoặc bất kỳ mục đích nào khác trái quy định pháp luật.
 3. Trong trường hợp pháp luật hoặc cơ quan Nhà nước có yêu cầu, chúng tôi có trách nhiệm cung cấp các thông tin cá nhân, thông tin về giao dịch của Quý Khách cho cơ quan Nhà nước hoặc tổ chức có liên quan
 4. Ngay từ bước đầu tiên đến khi hoàn tất quá trình đặt hàng, thông tin thanh toán của Quý Khách sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn. Khi kết thúc quá trình này, chế độ an toàn sẽ tự động thoát.
 5. Chúng tôi hoàn toàn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, bằng bất kỳ hình thức nào, đối với những thiệt hại hoặc tổn thất, mất mát (nếu có) do Quý Khách không tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin nêu trong Điều Kiện Và Điều Khoản này.
 6. Không một cá nhân hoặc tổ chức nào được phép can thiệp hoặc chỉnh sửa, thay đổi cấu trúc dữ liệu trong Trang Web dù bằng các loại hình công cụ, ứng dụng, chương trình hoặc bất kỳ hình thức nào khác. Tất cả mọi hoạt động tuyên truyền, cổ vũ hoặc phát tán các hành vi bất hợp pháp nhằm mục đích xâm nhập, sao chép lưu trữ hoặc phá hoại các dữ liệu hệ thống trên Trang Web đều bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chúng tôi sẽ yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật các cá nhân hoặc tổ chức có hành vi vi phạm này khi cần thiết.

 

7.Quyền và nghĩa vụ của chúng tôi và của Quý Khách

a. Quyền và nghĩa vụ của chúng tôi:

Ngoài các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi được quy định tại các phần khác trong Điều Khoản Và Điều Kiện này, chúng tôi còn có các quyền và nghĩa vụ như sau:

(i) Chúng tôi cam kết điều hành Trang Web trên cơ sở pháp luật Việt Nam;

(ii) Chúng tôi có quyền từ chối các Đơn Hàng của Quý Khách trong các trường hợp Hàng Hóa/Sản Phẩm không sẵn có vì bất kỳ lý do gì, hoặc trong các trường hợp Bất Khả Kháng;

(iii) Yêu cầu Quý Khách cung cấp thông tin cá nhân khi mở Tài Khoản, khi thực hiện thanh toán và trong các trường hợp cần thiết khác (bao gồm cả việc phục vụ Đơn Hàng của Quý Khách);

(iv) Phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin cá nhân do Quý Khách cung cấp cho chúng tôi, các ý kiến, nhận xét của Quý Khách hiển thị trên Trang Web/trang mạng xã hội khác liên kết với Trang Web về chúng tôi và/hoặc dịch vụ do chúng tôi cung cấp để:

– phục vụ các Đơn Hàng của Quý Khách;

– nâng cao chất lượng phục vụ Quý Khách;

– các mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật; và/ hoặc

– được Quý Khách đồng ý;

(v) Chúng tôi sẽ từ chối mọi trách nhiệm liên quan đến những vấn đề sau đây:

– Máy tính, các thiết bị, phần mềm, ứng dụng hoặc kết nối internet của Quý Khách không tương thích với Trang Web;

– Các vấn đề kỹ thuật bao gồm lỗi và sự gián đoạn tải trang do sự Kiện Bất Khả Kháng, do có quá nhiều người truy cập vào Trang Web tại cùng một thời điểm, do kết nối internet của Quý Khách không phù hợp/không ổn định và/hoặc các nguyên nhân khác không do lỗi của chúng tôi;

– Các thông tin tìm kiếm, nội dung hiển thị trên Trang Web chưa phù hợp và/hoặc chưa đáp ứng được hoặc chỉ đáp ứng được một phần các yêu cầu của Quý Khách;

– Trong phạm vi pháp luật Việt Nam cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về những thiệt hại do vô tình hoặc cố ý (bao gồm và không giới hạn: mất doanh thu, mất lợi nhuận, lãng phí chi phí, thất thoát, mất mát riêng tư và mất dữ liệu) hay bất kỳ thiệt hại gián tiếp nào phát sinh từ Trang Web;

b. Quyền và nghĩa vụ của Quý Khách

(i)Quý Khách là cá nhân thì phải đủ 18 tuổi hoặc dưới 18 tuổi nhưng có sự giám sát của cha mẹ, người giám hộ hợp pháp; Quý Khách là tổ chức phải được phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam khi mua hàng tại Trang Web của chúng tôi;

(ii)Quý Khách có trách nhiệm cung cấp cho chúng tôi các thông tin cá nhân một cách trung thực và chính xác và Quý Khách chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với tính chính xác của các thông tin cá nhân này;

(iii)Quý Khách có trách nhiệm thanh toán đầy đủ giá trị toàn bộ Đơn Hàng đã đặt trên Trang Web của chúng tôi và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc thanh toán đó (bao gồm cả việc đáp ứng các yêu cầu về thanh toán, thẻ ngân hàng quy định tại Mục 4.3(b) của Điều Khoản Và Điều Kiện này);

(iv)Quý Khách có trách nhiệm thực hiện đúng các khuyến cáo, lưu ý của chúng tôi tại Mục 4.3(d) của Điều Khoản Và Điều Kiện này;

(v)Quý Khách hiểu và công nhận rằng Quý Khách có thể chịu những rủi ro liên quan đến việc sử dụng máy tính, internet hoặc mạng viễn thông khác khi sử dụng Trang Web;

 

8.Sở hữu trí tuệ

Tất cả các nội dung hiển thị trên Trang Web, hình ảnh, âm thanh, thiết kế, logo, đồ họa, phần mềm, ứng dụng, văn bản, quy định, chính sách, mã nguồn đều là tài sản của chúng tôi.

Quý Khách có trách nhiệm tuyệt đối tôn trọng tất cả các nội dung, hình ảnh và bất kỳ phần thông tin nào thuộc Trang Web. Chúng tôi không cho phép mọi hình thức kinh doanh thương mại, quảng cáo, giới thiệu hoặc đại diện bên thứ ba sử dụng, sao chép, sửa đổi hoặc phân phối bất kỳ phần nào trên Trang Web hoặc các nội dung thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi khi chưa được sự ủy quyền hoặc đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

 

9.Chăm sóc Khách Hàng

9.1.Chúng tôi luôn cố gắng cung cấp cho Quý Khách các Hàng Hóa/ Sản Phẩm tốt nhất trong phạm vi cho phép. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng tất cả các Hàng Hóa/Sản Phầm này là phù hợp và đáp ứng trọn vẹn yêu cầu của Quý Khách.

9.2.Chúng tôi không thể đảm bảo rằng những dịch vụ, tiện ích đặt hàng do chúng tôi cung cấp thông qua Trang Web hoàn toàn không xảy ra lỗi hoặc sự cố ngoài ý muốn. Nếu có bất kỳ lỗi nào xảy ra khi sử dụng dịch vụ, tiện ích đặt hàng của chúng tôi, xin Quý Khách thông báo ngay cho Bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi qua số điện thoại (+84) 854 33 11 66 hoặc email đến contact@sunflower.vn để chúng tôi có biện pháp khắc phục hợp lý và kịp thời.

9.3.Trong một vài thời điểm, việc truy cập vào Trang Web có thể bị hạn chế nhằm mục đích sửa chữa, bảo dưỡng bảo trì hoặc triển khai dịch vụ, tiện ích hay ứng dụng mới trên Trang Web của chúng tôi.

9.4. Các dịch vụ, tiện ích do chúng tôi cung cấp không bao gồm việc cung cấp, hỗ trợ máy tính, phần mềm, kết nối internet hay các thiết bị khác để truy cập vào Trang Web.

9.5. Để kết nối và sử dụng Trang Web, máy tính hay các thiết bị khác của Quý Khách cần được phải kết nối với mạng internet hoặc các liên kết viễn thông thích hợp. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản chi phí nào có thể phát sinh trong quá trình quý khách truy cập và sử dụng Trang Web của chúng tôi.

 

10.Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp

Tất cả Điều Khoản Và Điều Kiện này cùng các Đơn Hàng đặt thành công, nội dung, quy định, chính sách tại Trang Web đều chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng Trang Web hoặc đặt hàng trên Trang Web này, tranh chấp này sẽ được giải quyết sau cùng tại Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.


Hotline

08 5433 1166